• LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (23/8-27/8/2016)

  Giám hiệu trực: ĐC HƯƠNG Đoàn TN: ĐC THÀNH Lớp trực: 11A13 (cô Lê Thị Thu) LỊCH CÔNG TÁC ...

 • THƯ MỜI

  SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THƯ ... ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (16/5 – 22/5/2016)

  Giám hiệu trực: đc PHAN THỊ THU HƯƠNG Đoàn TN: đc CHƯƠNG Lớp trực: 11C10:  GVCN TRẦN THỊ BÍCH LIỄU LỊCH CÔNG TÁC HỌP CƠ QUAN TỪ 7h NGÀY  23/5/2016 LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC  7h NGÀY  25/5/2016. ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (9/5 – 15/5/2016)

  Giám hiệu trực: đc VŨ THỊ HÀ Đoàn TN: đc ĐÀO XUÂN TẤN Lớp trực: 11C9:  GVCN TRẦN THỊ MINH NGUYỆT LỊCH CÔNG TÁC ...

 • 70nam

  THƯ MỜI HỌP MẶT

       SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... ...

Tin giáo dục

Thi - Tuyển sinh

Chính sách giáo dục

Kinh nghiệm - Thủ thuật