• TUẦN 5 (22/9/2014 – 28/9/2014)

  Giám hiệu trực: Đ/C: HÙNG Đoàn TN: Đ/C: CHƯƠNG Lớp trực: 12C1 (CÔ: NGUYỄN THỊ THỦY) LỊCH TRƯỜNG I. N...

 • TUẦN 4 (15/9/2014 – 21/9/2014)

  Giám hiệu trực: Đ/C: HÀ Đoàn TN: Đ/C: THÀNH Lớp trực: 12A3 (CÔ:  PHAN NGỌC) LỊCH TRƯỜNG I. NỘI DUNG ...

 • TUẦN 3 (8/9/2014 – 14/9/2014)

  Giám hiệu trực: Đ/C: HƯƠNG Đoàn TN: Đ/C: TẤN Lớp trực: 12A2 (CÔ:  ĐẶNG MAI) LỊCH TRƯỜNG I. NỘI DUNG ...

 • TUẦN 2 (1/9/2014 – 6/9/2014)

  Giám hiệu trực: Đ/C: HÙNG Đoàn TN: Đ/C: CHƯƠNG Lớp trực: 12A1 (THẦY: ĐẬU ĐĂNG VỊ) LỊCH TRƯỜNG I. NỘI...

Tin giáo dục

Thi - Tuyển sinh

Chính sách giáo dục

Kinh nghiệm - Thủ thuật