Kinh nghiệm – Thủ thuật

Kinh nghiệm tổ chức sinh viên học tập theo nhóm khi học ngoại ngữ

GDTĐ – Giảng viên Nguyễn Thị Huyền Trang (Trường ĐH Đại Nam) chia sẻ phương pháp tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm trong giờ học ngoại ngữ, góp phần giúp sinh viên phát huy tính tích cực trong học tập. Tổ chức nhóm Ngay buổi đầu của môn học, giảng viên nên thông báo cho sinh viên ...

Đọc tiếp »

Hút – dẫn – chốt

GDTĐ – Trong dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh, giáo viên cần có ý thức về cách đặt câu hỏi theo kế hoạch bài dạy. Tuy không loại trừ cảm hứng trong dạy học nhưng thực sự hầu hết những câu hỏi tùy tiện không đưa đến thành công. Với kinh nghiệm hơn 24 năm dạy ...

Đọc tiếp »

Kỹ năng đặt câu hỏi trong dạy học Ngữ văn

GDTĐ – Trong các phương pháp dạy học tích cực, giáo viên thường phải sử dụng câu hỏi để gợi mở, dẫn dắt học sinh tìm hiểu, khá phá thông tin, kiến thức, kĩ năng mới để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Học sinh cũng phải sử dụng câu hỏi để hỏi lại, hỏi thêm giáo ...

Đọc tiếp »

Những bình diện cần lưu ý khi rèn kỹ năng cảm thụ văn học trong thế …

GDTĐ – Cảm thụ văn học trong thế đối sánh là một biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh môn ngữ văn. Trong văn học tuy cùng viết bằng một thể loại, cùng chung một đề tài, vào cùng một thời điểm… nhưng mỗi tác phẩm nghệ thuật đich thực đều ...

Đọc tiếp »

Các vấn đề trong trường học và nhu cầu trợ giúp cho học sinh

GDTĐ – Những năm gần đây, tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đât nước. Tuy nhiên, những vấn đề xã hội đang đặt ra nhiều thách thức cần giải quyết, trong đó có ...

Đọc tiếp »