Chính sách giáo dục

An Giang: Phát huy vai trò của Công đoàn ngành Giáo dục

Đặc biệt, trong 3 năm qua (2013 – 2015), các cấp Công đoàn trong ngành đã thăm hỏi đoàn viên 30.532 lượt với tổng số tiền hỗ trợ 4.011.995.000 đồng. Riêng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, trong năm 2013 đã hỗ trợ từ Quỹ Trợ cấp Công đoàn ngành được 147 suất với tổng số tiền 226.000.000 đồng, định ...

Đọc tiếp »

Sinh viên quốc tế đến Đà Nẵng học quy hoạch bảo vệ, phát triển bờ sông

Khóa học Quốc tế mùa hè sẽ diễn ra trong 2 tuần (kéo dài từ ngày 29/2 đến 11/3) với chủ đề “Can thiệp thí điểm: Quy hoạch không gian mặt nước và bờ sông Cẩm Lệ – Đà Nẵng”. Khóa học có 50 sinh viên tham dự, trong đó có 20 sinh viên đến từ các trường đại học ...

Đọc tiếp »

Sinh viên quốc tế đến Đà Nẵng học quy hoạch bảo vệ, phát triển bờ sông

Khóa học Quốc tế mùa hè sẽ diễn ra trong 2 tuần (kéo dài từ ngày 29/2 đến 11/3) với chủ đề “Can thiệp thí điểm: Quy hoạch không gian mặt nước và bờ sông Cẩm Lệ – Đà Nẵng”. Khóa học có 50 sinh viên tham dự, trong đó có 20 sinh viên đến từ các trường đại học ...

Đọc tiếp »

Sinh viên quốc tế đến Đà Nẵng học quy hoạch bảo vệ, phát triển bờ sông

Khóa học Quốc tế mùa hè sẽ diễn ra trong 2 tuần (kéo dài từ ngày 29/2 đến 11/3) với chủ đề “Can thiệp thí điểm: Quy hoạch không gian mặt nước và bờ sông Cẩm Lệ – Đà Nẵng”. Khóa học có 50 sinh viên tham dự, trong đó có 20 sinh viên đến từ các trường đại học ...

Đọc tiếp »

Tuyển sinh THPT 2016

Theo đó, biên chế tối đa không quá 40 học sinh/lớp; các đơn vị khi xác định nguồn đầu vào sát với thực tế, tránh tình trạng lớp quá mỏng (dưới 30 học sinh/lớp), đảm bảo tổng số lớp ổn định. Với các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện, Sở đề nghị xây dựng kế hoạch tuyển ...

Đọc tiếp »

Dạy học ở vùng ĐBKK từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm được hưởng phụ cấp 0,5

Đến đầu năm 2009 thì xã bị cắt chế độ xã đặc biệt khó khăn, nhưng đến tháng 10/2013 thì xã nơi tôi công tác lại được công nhận là xã đặc biệt khó khăn và chúng tôi tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút những tháng còn lại cho đến đủ 5 năm. Vậy chúng tôi có được ...

Đọc tiếp »

Học tại chức không được tạm hoãn gọi nhập ngũ

* Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số: 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng “Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”, quy định: Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: – Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe. ...

Đọc tiếp »