Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Thời khoá biểu số 3 (thực hiện từ 8/10)

Đọc tiếp »

Bộ câu hỏi cuộc thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông năm 2016

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG” TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGHỆ AN NĂM 2016 Câu 1: Người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm “Không ...

Đọc tiếp »