Home » Cựu học sinh

Cựu học sinh

Các tiết mục đồng diễn

Xem các tiết mục đồng  diễn tuyệt đẹp của các em học sinh

Read More »

Tập thể dục giữa giờ

Xem học sinh tập thể dục giữa giờ

Read More »

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016-2017

     

Read More »

THƯ MỜI

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THƯ MỜI HỌP MẶT     ...

Read More »

Thư mời họp mặt

     SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THƯ MỜI HỌP MẶT ...

Read More »

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CUỘC HỌP BÀN KẾ HOẠCH LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ban Giám hiệu, Chi uỷ họp với các Thầy, Cô giáo nguyên là lãnh đạo trường, các Thầy, Cô giáo giảng dạy nhiều năm tại trường nay đã nghỉ hưu để bàn kế hoạch lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường.

Read More »

THÔNG BÁO VÀ LỜI CẢM ƠN

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ...

Read More »

THƯ MỜI HỌP MẶT

Kính gửi :  Các thế hệ Thầy Cô giáo, cán bộ, nhân viên, Ban liên lạc cựu học sinh và các Anh, Chị cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn [gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2015/06/giay-moi.doc”]

Read More »

[THƯ NGỎ] Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường (1946 – 2016)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2015/06/Thu-ngo.doc” save=”1″]

Read More »