Hướng tới kỉ niệm thành lập Trường

THƯ MỜI

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THƯ MỜI HỌP MẶT     ...

Read More »

THƯ MỜI HỌP MẶT

     SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THƯ MỜI HỌP MẶT ...

Read More »

THÔNG BÁO VÀ LỜI CẢM ƠN

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ...

Read More »

THƯ MỜI HỌP MẶT

Kính gửi :  Các thế hệ Thầy Cô giáo, cán bộ, nhân viên, Ban liên lạc cựu học sinh và các Anh, Chị cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn

Read More »