Tin Nhà trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (25/1 – 30/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Nguyễn Hữu Chương Lớp trực: 10C6:  GVCN Võ Thị Thảo Hương LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (18/1 – 23/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Phan Thị Thu Hương Đoàn TN: đc Phan Văn Thành Lớp trực: 10C4:  GVCN Phan Thị Hường LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Đọc tiếp »