Tin Nhà trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (11/1 – 16/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Vũ Thị Hà Đoàn TN: đc Đào Xuân Tấn Lớp trực: 10C5:  GVCN Nguyễn Thị Vân Anh LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (4/1 – 9/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Nguyễn Hữu Chương Lớp trực: 10C3:  GVCN Nguyễn Thị Quỳnh LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (14/12 – 20/12/2015)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Nguyễn Hữu Chương Lớp trực: 10A3:  GVCN Phạm Hồng Sâm LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Đọc tiếp »