Tin Nhà trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (25/1 – 30/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Nguyễn Hữu Chương Lớp trực: 10C6:  GVCN Võ Thị Thảo Hương LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (18/1 – 23/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Phan Thị Thu Hương Đoàn TN: đc Phan Văn Thành Lớp trực: 10C4:  GVCN Phan Thị Hường LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (11/1 – 16/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Vũ Thị Hà Đoàn TN: đc Đào Xuân Tấn Lớp trực: 10C5:  GVCN Nguyễn Thị Vân Anh LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (4/1 – 9/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Nguyễn Hữu Chương Lớp trực: 10C3:  GVCN Nguyễn Thị Quỳnh LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (28/12 – 2/1/2016)

Giám hiệu trực: đc Phan Thị Thu Hương Đoàn TN: đc Phan Văn Thành Lớp trực: 10C2:  GVCN LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (21/12 – 27/12/2015)

Giám hiệu trực: đc Vũ Thị Hà Đoàn TN: đc Tấn Lớp trực: 10C1:  GVCN Trần Thị Thanh Huyền LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Read More »