Tin Nhà trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (14/12 – 20/12/2015)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Nguyễn Hữu Chương Lớp trực: 10A3:  GVCN Phạm Hồng Sâm LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (7/12 – 13/12/2015)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Phan Văn Thành Lớp trực: 10A2:  GVCN Đặng Thị Mai LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định  

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (30/11 – 6/12/2015)

Giám hiệu trực: đc Vũ Thị Hà Đoàn TN: đc Đào Xuân Tấn Lớp trực: 10A1:  GVCN Đậu Đăng Vị LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định  

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (23/11 – 29/11/2015)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Phan Văn Thành Lớp trực: 12C10:  Cô Nguyễn Thị Trang LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định  

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (9/11 – 15/11/2015)

Giám hiệu trực: đc VŨ THỊ HÀ Đoàn TN: đc ĐÀO XUÂN TẤN Lớp trực: 12C8:  Cô Phan Thị Hằng LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định 3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC  

Read More »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (2/11 – 8/11/2015)

Giám hiệu trực: đc NGUYỄN XUÂN HÙNG Đoàn TN: đc PHAN VĂN THÀNH Lớp trực: 12C7:  Cô Nguyễn Thị Vân Hà LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định 3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 3.1 Thực hiện giờ ...

Read More »