Tin Nhà trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (7/12 – 13/12/2015)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Phan Văn Thành Lớp trực: 10A2:  GVCN Đặng Thị Mai LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định  

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (23/11 – 29/11/2015)

Giám hiệu trực: đc Nguyễn Xuân Hùng Đoàn TN: đc Phan Văn Thành Lớp trực: 12C10:  Cô Nguyễn Thị Trang LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định  

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (9/11 – 15/11/2015)

Giám hiệu trực: đc VŨ THỊ HÀ Đoàn TN: đc ĐÀO XUÂN TẤN Lớp trực: 12C8:  Cô Phan Thị Hằng LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định 3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC  

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (2/11 – 8/11/2015)

Giám hiệu trực: đc NGUYỄN XUÂN HÙNG Đoàn TN: đc PHAN VĂN THÀNH Lớp trực: 12C7:  Cô Nguyễn Thị Vân Hà LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu các khoản đóng góp theo quy định 3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 3.1 Thực hiện giờ ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (26/10 – 31/10/2015)

Giám hiệu trực: đc PHAN THỊ THU HƯƠNG Đoàn TN: đc PHAN VĂN THÀNH Lớp trực: 12C5:  Cô Lê Thị Nga; 12C6: Cô Phạm Thị Thuyết LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường – Tổ chức tốt phần thi thực hành GVG cấp tỉnh 2. ĐÓNG GÓP Tạm ngừng thu ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (19/10 – 24/10/2015)

Giám hiệu trực: đc HÙNG Đoàn TN: đc CHƯƠNG Lớp trực: 12C4: Cô CHU THỊ ĐIỆP LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu nạp các khoản đóng góp theo quy định 3. LAO ĐỘNG: THEO KẾ HOẠCH BẢNG TIN 4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (12/10 – 17/10/2015)

Giám hiệu trực: đc Hương Đoàn TN: đc Thành Lớp trực: 12C3: Cô Phan Thị Ngọc LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường 2. ĐÓNG GÓP Tiếp tục thu nạp các khoản đóng góp theo quy định 3. LAO ĐỘNG: THEO KẾ HOẠCH BẢNG TIN 4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (5/10 – 11/10/2015)

Giám hiệu trực: đc Hà Đoàn TN: đc Tấn Lớp trực: 12C2: Cô Thái Thị Việt Hòa LỊCH CÔNG TÁC 1. CHUYÊN MÔN – Duy trì tốt nề nếp dạy học trong toàn trường – Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng cấp trường – Tham gia tốt phần thi lý thuyết kỳ thi HSG Cấp tỉnh 2. ĐÓNG GÓP ...

Đọc tiếp »