Home » Văn bản – Công văn

Văn bản – Công văn

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019. Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, thực hiện. Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm. [gview file=”https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2439/4095_BGDDT_CNTT.PDF”]

Read More »

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Số ký hiệu 20/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 22/08/2018 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ...

Read More »

Về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3232-BGDĐT-CSVC.pdf”]

Read More »

Về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3403-GDCTHSSV-BGDĐT.pdf”]

Read More »

Về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3712_BGDDT_CSVC.pdf”]

Read More »