Bùi Đức Thuận

Giáo viên môn Vật lí - Công nghệ
0947070579
Xã Diễn Hạnh Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An