Nguyễn Bá Thao

Giáo viên môn Vật lí - Công nghệ
0986562946
Xã Lăng Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An