Phạm Hồng Sâm

Giáo viên môn Vật lí - Công nghệ
0975500809
Xã Diễn Phúc Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An