Tổ chức – Đoàn thể

CÁC TỔ CHỨC TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

– Thành phần BGH

1. Phan Thị Thu Hương – Hiệu Trưởng

2. Nguyễn Xuân Hùng – P. Hiệu Trưởng

3. Vũ Thị Hà – P. Hiệu Trưởng

BCH Công đoàn

Hội đồng Trường

Ban Nữ Công

 

BCH Đoàn Trường

Share Button