Cán bộ – Giáo viên

                                                            BAN GIÁM HIỆU

1

Nguyễn Thị Hà Hiệu trưởng

2

Vũ Thị Hà Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Xuân Hùng Phó Hiệu trưởng

4

Hoàng Đình Tám Phó Hiệu trưởng

Họ và tên cán bộ, giáo viên toàn trường

STT Họ tên Email
1 Nguyễn Thị Hà nguyenhadc5@gmail.com
2 Vũ Thị Hà vuha.c3nxo@nghean.edu.vn
3 Hoàng Đình Tám hoangtamdl4@gmail.com
4 Nguyễn Xuân Hùng xuanhungnxo@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Hằng
6 Lê Thị Thúy thuytbnxo2013@gmail.com
7 Cao Hồng Việt
8 Đặng Thị Nam dangthinam179@gmail.com
9 Cao Thị Hân hanytenxo@gmail.com
10 Phan Thị Giang giangktgdtxdc@gmail.com
11 Đặng Thị Mai maihuan291@gmail.com
12 Cao Văn Bá caobach72@gmail.com
13 Nguyễn Văn Đông nguyenvandongdc@gmail.com
14 Phạm Hồng Tâm tamfaxo@gmail.com
15 Đậu Đăng Vị dauvi79@gmail.com
16 Nguyễn Thị Minh Hằng minhhang.nxo@gmail.com
17 Đặng Thị Thu Hiền theson38@gmail.com
18 Cao Thị Hoà hoa.cao1982@gmail.com
19 Hồ Phan Thanh Hương hohuongnxo@gmail.com
20 Vũ Thị Thảo Hương vohuong393@gmail.com
21 Hoàng Thị Thu Thủy hoangthuy.nxo@gmail.com
22 Nguyễn Thị Minh nguyenminh2302@gmail.com
23 Phan Thị Ngọc hoanghaiminh1609@gmail.com
24 Đặng Đình Bình dinhbinh80@gmail.com
25 Phạm Hồng Sâm phamhongsamnxo@gmail.com
26 Nguyễn Bá Thao bathao@gmail.com
27 Bùi Đức Thuận buithuannxo79@gmail.com
28 Phan Văn Thuận phanthuan108@gmail.com
29 Cao Thị Hồng Châu caochau87@gmail.com
30 Hoàng Thị Minh Châu mchauna@gmail.com
31 Lê Thị Ngọc lengoc.nxo@gmail.com
32 Lê Thị Thu lethu117@gmail.com
33 Phạm Thị Thuyết thuyet.nxo@gmail.com
34 Lê Hồng Quảng lehongquang47aly@gmail.com
35 Trần Thị Tuyết Hồng hongnxon@nghean.edu.vn
36 Nguyễn Việt Hưng hungnguyenvietnxo@gmail.com
37 Đậu Trọng Sơn trongsonnxo@gmail.com
38 Trần Thị Liên tranthilien1986@gmail.com
39 Nguyễn Thị Thủy hanh8000@gmail.com
40 Phan Thị Cẩm Tú phancamtunxo@gmai.com
41 Ngô Sỹ Đồng sydong1511@gmail.com
42 Nguyễn Thị Thu Yến yennxo@gmail.com
43 Nguyễn Thị Mai mainguyenxuanon@gmail.com
44 Phạm Thị Giang phamgiang512@yahoo.com
45 Võ Thị Thu Hiền thuhiennxo@gmail.com
46 Thái Thị Việt Hòa viethoanxo@gmail.com
47 Nguyễn Thị Quỳnh khanhtrangnxo@gmail.com
48 Trần Thị Bích Liễu lieuhungnxo1976@gmail.com
49 Đặng Hoài Dương dangduong78nxo@gmail.com
50 Hoàng Thành hoangthanh.c3nxo@nghean.edu.vn
51 Phan Thị Hường phhuong.c3nxo@nghean.edu.vn
52 Lê Thị Út Ly utly49dhv@gmail.com
53 Lê Anh Huấn maihuan291@gmail.com
54 Trần Minh Hiếu minhhieu.dhnn@gmail.com
55 Nguyễn Thị Hoa hoathai231@gmail.com
56 Hoàng Thị Thanh Nga thanhnga150@gmail.com
57 Nguyễn Thị Thúy Nga nguyenthuynga2603@gmail.com
58 Vũ Thị Thủy vuthuy06@gmail.com
59 Nguyễn Như Trang dinhbinh80@gmail.com
60 Nguyễn Thị Tú trungtunhanbach@gmail.com
61 Nguyễn Quang Nhạc
62 Hoàng Văn An anhv.c3nth@nghean.edu.vn
63 Nguyễn Hữu Chương caochau87@gmail.com
64 Ngô Sĩ Nhẫn nhannxo@gmail.com
65 Đặng Thị Thu Thủy thuthuynxo@gmail.com
66 Trịnh Thị út trinhutnxo@gmail.com
67 Hoàng Văn Bắc hoangbacnxo@gmail.com
68 Võ Ngọc Phúc vongocphucnxo@gmail.com
69 Nguyễn Viết San nguyenvietsan1983@gmail.com
70 Phạm Xuân Kha xuankha76@gmail.com
71 Phan Văn Thành phanthanhnxo@gmail.com
72 Nguyễn Thị An hoaiannxo84@gmail.com
73 Chu thị Điệp chudiepnhan@gmail.com
74 Nguyễn Thị Vân Hà vanhanguyenxuanon@gmail.com
75 Võ Thị Kiều Hạnh kieuhanhdc@gmail.com
76 Cao Thị Thu Hương caohuongnxo@gmail.com
77 Phạm Thị Thu Hường phamthithuhuong1976@gmail.com
78 Cao Thị Nga ngacaothi78@gmail.com
79 Lê Thị Nga lethingac3nxo@gmail.com
80 Phan Thị Vân Thanh thanhoffthewall@gmail.com
81 Nguyễn Thị Lam Thủy lamthuy32@gmail.com
82 Hoàng Thị Hiệp hoanghiepnxo@gmail.com
83 Lê Thị Thanh Bình binhthangnxo@gmail.com
84 Phạm Thị Quỳnh Trang quynhtrang204@gmail.com
85 Nguyễn Thị Vân Anh vananhnxo@gmail.com
86 Chu Quang Huy chuquanghuy84@gmail.com
87 Đào Xuân Tấn xuantandc1@gmail.com
88 Nguyễn Thị Huệ nguyenhuenxo@gmail.com
89 Nguyễn Thị Trang thanhtran.tv@gmail.com
90 Phan Thị Hằng kcaophan@yahoo.com
91 Trần Thị Thanh Huyền thanhhuyennxo@gmail.com
92 Trần Thị Minh Nguyệt nguyetnxo@gmail.com