Cán bộ – Giáo viên

                                                            BAN GIÁM HIỆU

1

Phan Thị Thu Hương Hiệu trưởng

2

Vũ Thị Hà Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Xuân Hùng Phó Hiệu trưởng

                                             

                                               GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

TỔ

GHI CHÚ

1

Phạm Hồng Tâm

TOÁN – TIN

Tổ trưởng

2

Cao Văn Bá

Tổ phó

3

Trần Thị Bích Liễu

Tổ phó

4

Nguyễn Văn Đông

5

Đặng Thị Mai

6

Hoàng Thị Thu Thuỷ

7

Phan Thị Ngọc

8

Nguyễn Thị Minh

9

Nguyễn Thị Thanh

10

Hồ Phan Thanh Hương

11

Nguyễn Thị Minh Hằng

12

Cao Thị Hoà

13

Võ Thị Thảo Hương

14

Phan Thị Thu Hương  Hiệu trưởng

15

Đậu Thanh Kỳ

16

Đặng Thị Thu Hiền

17

Đậu Đăng Vỵ

18

Phan Thị Hường

19

Đặng Hoài Dương

20

Hoàng Thành

21

Lê Thị Út Ly

22

Hoàng Thị Châu

VẬT LÝ

CÔNG NGHỆ

Tổ trưởng

23

Bùi Đức Thuận

Tổ phó

24

Nguyễn Bá Thao

25

Lê Thị Ngọc

26

Phạm Thị Thuyết

27

Phạm Hồng Sâm

28

Lê Thị Thu

29

Phan Văn Thuận

30

Cao Thị Hồng Châu

31

Lê Hồng Quảng

32

Nguyễn Thị Mai

HOÁ – SINH

Tổ trưởng

33

Trần Thị Tuyết Hồng

Tổ phó

34

Võ Thị Thu Hiền

35

Thái Thị Việt Hoà

36

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Hiệu trưởng

37

Phạm Thị Giang

38

Vũ Thị Hà

Phó Hiệu trưởng

39

Ngô Sĩ Đồng

40

Nguyễn Việt Hưng

41

Đậu Trọng Sơn

42

Phan Thị Cẩm Tú

43

Trần Thị Liên

44

Nguyễn Thị  Thu Yến

45

Nguyễn Thị Thủy

46

Nguyễn Thị Quỳnh

47

Phạm Thị Thu Hường

NGỮ VĂN

Tổ trưởng

48

Chu Thị Điệp

Tổ phó

49

Phan Văn Thành

50

Nguyễn Thị Vân Hà

51

Phạm Xuân Kha

52

Cao Thị Nga

53

Lê Thị Nga

54

Võ Thị Kiều Hạnh

55

Nguyễn Thị Lam Thuỷ

56

Cao Thị Thu Hương

57

Nguyễn Thị An

58

Phan Thị Vân Thanh

59

Hoàng Thị Hiệp

SỬ – ĐỊA – GDCD

Tổ trưởng

60

Phan Thị Hằng

Tổ phó

61

Đào Xuân Tấn

Tổ phó

62

Phạm Thị Quỳnh Trang

63

Chu Quang Huy

64

Nguyễn Thị Trang

65

Nguyễn Thị Huệ

66

Lê Thị Thanh Bình

67

Trần Thị Minh Nguyệt

68

Trần Thị Thanh Huyền

69

Nguyễn Thị Vân Anh

70

Nguyễn Thị Thuý Nga

TIẾNG ANH

Tổ trưởng

71

Nguyễn Như Trang

Tổ phó

72

Vũ Thị Thuỷ

73

Nguyễn Quang Nhạc

74

Lê Anh Huấn

75

Nguyễn Thị Tú

76

Nguyễn Thị Hoa

77

Ngô Sĩ Nhẫn

THỂ DỤC

Tổ trưởng

78

Võ Ngọc Phúc

Tổ phó

79

Nguyễn Hữu Chương

80

Đặng Thị Thu Thuỷ

81

Trịnh Thị Út

82

Hoàng Văn An

83

Hoàng Văn Bắc

84

Nguyễn Viết San

85

Đặng Thị Nam

HÀNH CHÍNH

Tổ trưởng

86

Phan Thị Giang

Tổ phó

87

Cao Thị Hân

88

Nguyễn Thị Thanh Hằng

89

Cao Hồng Việt

90

Lê Thị Thúy

 

 

Share Button