LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (30/10/2017->5/11/2017)

Giám hiệu trực: ĐC Hương

Đoàn trực: ĐC An

Lớp trực: 12A9 – CÔ: Nguyễn Thủy

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
30/10/2017
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(tkb mới)
– HỌP TỔ CM
– HỌP CHI BỘ (từ 16h)
Thứ 3
31/10/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– HỌC GDQP 10A2; 11A1
– ĐỘI BÓNG CHUYỀN NAM NỮ CBGV TẬP LUYỆN
Thứ 4
1/11/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– HỌC GDQP 10A3; 11A2
Thứ 5
2/11/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– BDHSG K11; HỌC GDQP 11A4
– ĐỘI BÓNG CHUYỀN NAM NỮ CBGV TẬP LUYỆN
Thứ 6
3/11/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– HỌC GDQP 10A4 11A5
Thứ 7
4/11/2017
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– HỌC GDQP 10A5; 11A6
– HỘI NGHỊ GVCN
CN
5/11/2017
– Thi bóng chuyền K12
– Thi bóng đá K11

ropcap]

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*