LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (31/10 – 6/11/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HƯƠNG

Đoàn TN: ĐC CHƯƠNG

Lớp trực: 12A9 (Cô: NGUYỄN THỊ THU YẾN)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
6/11/2017
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(tkb mới)
– HỌP CƠ QUAN
Thứ 3
7/11/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM, GDQP 10A6; 11A7
Thứ 4
8/11/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM, GDQP 10A7; 11A8
Thứ 5
9/11/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– LAO ĐỘNG 11A6->11A10
– HỌC NGHỀ K11
– GDQP 10A9; 12A10
– Sinh viên kiến tập nghe báo cáo
Thứ 6
10/11/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM, GDQP 10A10; 11A9
Thứ 7
11/11/2017
SH tự chọn
HỌC VĂN HÓA
KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỘNG CẤP TRƯỜNG
CN
12/11/2017
HỘI KHỎE PHÙ ĐỘNG

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*