LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (31/10 – 6/11/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HƯƠNG

Đoàn TN: ĐC CHƯƠNG

Lớp trực: 12A9 (Cô: NGUYỄN THỊ THU YẾN)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
31/10/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(tkb mới)
– Họp ban tổ chức kỷ niệm trường
Thứ 3
1/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌP CƠ QUAN
Thứ 4
2/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– LAO ĐỘNG: 12A7->12A13
– THI ATGT K11
– ĐỘI BÓNG CHUYỀN NAM TẬP LUYỆN
Thứ 5
3/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– LAO ĐỘNG 11A1->11A6
– ĐỘI BÓNG CHUYỀN NAM TẬP LUYỆN
Thứ 6
4/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– Tập văn nghệ kỷ niệm trường
Thứ 7
5/11/2016
SH tự chọn
HỌC VĂN HÓA
Tiết 4: Họp hội đồng xét nâng lương
– GIAO LƯU TDTT
CN
6/11/2016
HỘI KHỎE PHÙ ĐỘNG – Tập văn nghệ kỷ niệm trường
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*