LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (7/11 – 13/11/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HÀ

Đoàn TN: ĐC THÀNH

Lớp trực: 12A10 (Cô HỒNG); 12A11 (Cô QUỲNH TRANG)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
7/11/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
– Họp các tiểu ban kỉ niệm thành lập trường
– Lao động: 11A1; 11A3; 11A6; 11A10; 11A12
Thứ 3
8/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– CHẠY CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 70 NĂM
– Lao động: 11A5; 11A7; 11A9; 11A11; 11A13
Thứ 4
9/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
Thứ 5
10/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
Thứ 6
11/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
Lao động:10A1;10A2;10A4; 10A5; 10A6;10A7
Thứ 7
12/11/2016
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
CN
13/11/2016
LỄ KỈ NIỆM
70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
TỔNG KẾT HỘI TRẠI HỌC SINH

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*