LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (7/11 – 13/11/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HÀ

Đoàn TN: ĐC THÀNH

Lớp trực: 12A10 (Cô HỒNG); 12A11 (Cô QUỲNH TRANG)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
7/11/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
– Họp các tiểu ban kỉ niệm thành lập trường
– Lao động: 11A1; 11A3; 11A6; 11A10; 11A12
Thứ 3
8/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– CHẠY CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 70 NĂM
– Lao động: 11A5; 11A7; 11A9; 11A11; 11A13
Thứ 4
9/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
Thứ 5
10/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
Thứ 6
11/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
Lao động:10A1;10A2;10A4; 10A5; 10A6;10A7
Thứ 7
12/11/2016
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
CN
13/11/2016
LỄ KỈ NIỆM
70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
TỔNG KẾT HỘI TRẠI HỌC SINH
Share Button

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai.Mục yêu cầu (được đánh dấu *) *

*