LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (21/11 – 26/11/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HÙNG

Đoàn TN: ĐC CHƯƠNG

Lớp trực: 12A13 (Cô: TRẦN THỊ BÍCH LIỄU)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
21/11/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
HỌP TỔ CM
Thứ 3
22/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 4
23/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌP TỔ ĐẢNG (14h)
– HỌP CHI BỘ (16h)
Thứ 5
24/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 6
25/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 7
26/11/2016
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
CN
27/11/2016
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*