LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (27/11/2017->3/11/2017)

Giám hiệu trực: ĐC HÀ

Đoàn trực: ĐC PHÚC

Lớp trực: 12A13 – CÔ THU

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
27/11/2017
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
HỌP TỔ CM
Thứ 3
28/11/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 4
29/11/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 5
30/11/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– HỌC NGHỀ K11
Thứ 6
1/12/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 7
2/12/2017
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– BỒI DƯỠNG HSG K11
– GDQP 11A10
– HƯỚNG NGHIỆP K12
CN
3/12/2017

ropcap]

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*