LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (28/11 – 4/12/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HÀ

Đoàn TN: ĐC PHÚC

Lớp trực: 10A1 (Thầy Đậu Trọng Sơn)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
28/11/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(TKB mới)
– BỒI DƯỠNG HSG K11
Thứ 3
29/11/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 4
30/11/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 5
1/12/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– Bồi dưỡng HSG K11
– Họp BCH Đoàn trường (14h30)
Thứ 6
2/12/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 7
3/12/2016
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
CN
4/12/2016
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*