LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (4/12/2017->9/12/2017)

Giám hiệu trực: ĐC HÙNG

Đoàn trực: ĐC AN

Lớp trực: 10A1 – THẦY BÙI THUẬN

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
4/12/2017
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(TKB mới)
– HỌP CƠ QUAN
Thứ 3
5/12/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 4
6/12/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 5
7/12/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– Bồi dưỡng HSG K11
– hướng nghiệp k11
– Lao động 12A1->12A5
Thứ 6
8/12/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 7
9/12/2017
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– HỌC NGHỀ K11
CN
10/12/2017

ropcap]

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*