LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (11/12/2017->17/12/2017)

Giám hiệu trực: ĐC VŨ HÀ

Đoàn trực: ĐC PHAN THUẬN

Lớp trực: 10A2 – CÔ HỒ HƯƠNG

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
11/12/2017
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 3
12/12/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– GIÁO VIÊN ÔN TẬP TIN HỌC
Thứ 4
13/12/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– GIÁO VIÊN ÔN TẬP TIN HỌC
Thứ 5
14/12/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC NGHỀ K11
– HỌC THÊM
Thứ 6
15/12/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 7
16/12/2017
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– KIỂM TRA NỘI BỘ
– BỒI DƯỠNG HSG
– HƯỚNG NGHIỆP – NGLL K10
CN
17/12/2017
GIÁO VIÊN DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC
TẠI TTGDTX TỈNH

ropcap]

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*