LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (5/12 – 11/12/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HƯƠNG

Đoàn TN: ĐC THÀNH

Lớp trực: 10A2 (Thầy Cao Văn Bá)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
5/12/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
– HỌP CƠ QUAN
Thứ 3
6/12/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 4
7/12/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 5
8/12/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– Bồi dưỡng HSG K11
Thứ 6
9/12/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 7
10/12/2016
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
CN
11/12/2016
THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” TẠI THPT DIỄN CHÂU 2
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*