LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (12/12 – 18/12/2016)

Giám hiệu trực: ĐC Hùng

Đoàn TN: ĐC Chương

Lớp trực: 10A3 (Cô Phan Thị Ngọc)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
12/12/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(Thực hiện thời khóa biểu mới)
– HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
Thứ 3
13/12/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 4
14/12/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 5
15/12/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– BỒI DƯỠNG HSG K11
Thứ 6
16/12/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 7
17/12/2016
SH Tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
CN
18/12/2016

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*