LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (19/12 – 25/12/2016)

Giám hiệu trực: ĐC Hà

Đoàn TN: ĐC Phúc

Lớp trực: 10A4 (Cô: Hoàng Thủy)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
19/12/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 3
20/12/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 4
21/12/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– BỒI DƯỠNG HSG K11
– LAO ĐỘNG (10A8->10A13)
Thứ 5
22/12/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Thứ 6
23/12/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
Thứ 7
24/12/2016
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
(tiết 5 các lớp bình xét hạnh kiểm HS)
– HỌC THÊM
CN
25/12/2016
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*