LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (26/12 – 31/12/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HƯƠNG

Đoàn TN: ĐC THÀNH

Lớp trực: 10A5 (Cô: HẰNG)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
26/12/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(thực hiện TKB mới)
Thứ 3
27/12/2016
KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10,11
MÔN: VĂN, LÝ, HÓA
KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12
MÔN: VĂN, LÝ, HÓA
Thứ 4
28/12/2016
KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10,11
MÔN: TOÁN, SỬ
KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12
MÔN: TOÁN, SỬ
Thứ 5
29/12/2016
KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10,11
MÔN: SINH, ĐỊA, ANH
KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12
MÔN: SINH, ĐỊA, ANH
Thứ 6
30/12/2016
HỌC VĂN HÓA TỔ CHỨC TẾT DƯƠNG LỊCH CHO CBGV, NV
Thứ 7
31/12/2016
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
CN
1/1/2017
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*