LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (2/1 – 7/1/2017)

Giám hiệu trực: ĐC HÙNG

Đoàn TN: ĐC PHÚC

Lớp trực: 10A6 (Cô: BÌNH)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
2/1/2017
NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH
Thứ 3
3/1/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
thu bài kiểm tra môn Sinh, Địa, Anh
HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
Thứ 4
4/1/2017
HỌC VĂN HÓA
Duyệt hạnh kiểm HS các lớp
K10 đc Hà; K11 đc Hùng; K12 đc Hương
Thứ 5
5/1/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
HỌC ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN
Thứ 6
6/1/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
BỒI DƯỠNG HSG
Thứ 7
7/1/2017
SH tự chọn
HỌC VĂN HÓA
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*