LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (9/1 – 14/1/2017)

Giám hiệu trực: ĐC HÀ

Đoàn TN: ĐC CHƯƠNG

Lớp trực: 10A7 (Cô: NGUYỄN TRANG)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
9/1/2017
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(Thực hiện TKB mới)
– KIỂM TRA HỒ SƠ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
Thứ 3
10/1/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– HỌC GDQP: 10A1, 11A1
Thứ 4
11/1/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– HỌC GDQP: 10A2, 11A2
– HỌP HỘI ĐỒNG KỈ LUẬT HỌC SINH VI PHẠM ATGT
Thứ 5
12/1/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– BỒI DƯỠNG HSG K11
– HỌC GDQP: 10A3, 11A5
Thứ 6
13/1/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– HỌC GDQP: 10A4, 11A6
Thứ 7
14/1/2017
SH Tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– BỒI DƯỠNG HSG K11
– HỌC GDQP: 10A5, 11A7
– HỌP LÃNH ĐẠO QUYẾT TOÁN KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*