LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (22/1/2018->28/1/2018)

Giám hiệu trực: ĐC VŨ HÀ

Đoàn trực: ĐC PHAN THUẬN

Lớp trực: 10A8 – CÔ CAO HƯƠNG

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
22/1/2018
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
HỌP CƠ QUAN
Thứ 3
23/1/2018
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌC NGHỀ K11
– HỌC THÊM K10, K12
– HỌC GDQP 10A1
Thứ 4
24/1/2018
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– GDQP 10A2; 11A2
Thứ 5
25/1/2018
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– BỒI DƯỠNG HSG K11
– HỌC THÊM K10, K12
– GDQP 10A3; 11A3
Thứ 6
26/1/2018
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌC THÊM
– GDQP 10A4; 11A4
Thứ 7
27/1/2018
Sinh hoạt tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– LAO ĐỘNG
– HỌC THÊM K11
– GDQP 10A5
28/1/2018 HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

ropcap]

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*