Home » Chính sách giáo dục » Dự thảo sửa đổi quy định về phụ cấp thâm niên

Dự thảo sửa đổi quy định về phụ cấp thâm niên

Theo đó, sửa đổi khoản 2, Điều 1 như sau:

“2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của cơ sở giáo dục công lập”.

Bổ sung điểm c, khoản 1 Điều 2 như sau:

“c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu, dự trữ quốc gia và thâm niên các ngành nghề khác (nếu có)”.

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY.

Bình luận bài viết

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Thời hạn luân chuyển nhà giáo đến công tác tại vùng khó

Tuy nhiên hiệu trưởng nhà trường không nhận và nói trường đã đủ định biên ...