Home » Chính sách giáo dục » Được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau

Được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau

Đến năm 2010, tôi được UBND huyện tuyển dụng vào ngạch viên chức và phải trải qua 12 tháng tập sự. Từ năm 2005 đến khi được tuyển dụng, tôi vẫn giảng dạy theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Xin hỏi, trường hợp của tôi có cần tập sự hay không? Nếu không thì tôi phải làm gì để được bảo đảm quyền lợi? – Võ Truyền (vominhtruyensl@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 10 Thông tư số: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ “hướng dẫ về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức”, có nêu: Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

– Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

– Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Đối chiếu với quy định trên có thể bạn sẽ nghĩ, mình thuộc đối tượng được miễn chế độ tập sự. Tuy nhiên, Thông tư số: 15/2012/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 15/2/ 2013.

Trong khi đó bạn được UBND huyện tuyển dụng vào năm 2010 (trước ngày Thông tư này có hiệu lực), do đó bạn không thuộc đối tượng được miễn chế độ tập sự theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư trên.

Bình luận bài viết

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Thời hạn luân chuyển nhà giáo đến công tác tại vùng khó

Tuy nhiên hiệu trưởng nhà trường không nhận và nói trường đã đủ định biên ...