Home » Chính sách giáo dục » Giáo viên miền núi có được miễn thi Ngoại ngữ khi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo viên miền núi có được miễn thi Ngoại ngữ khi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số: 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ GDĐT, thì giáo viên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hoặc ở các trường phổ thông dân tộc nội trú/bán trú, có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền sẽ được miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Miễn thi tin học đối với giáo viên dự thi đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, để được miễn thi Ngoại ngữ bạn cần có thêm chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.

Ngoài ra, bạn không thuộc đối tượng được miễn thi tin học.

Bình luận bài viết

x

Check Also

Quy định về luân chuyển giáo viên về vùng khó

* Trả lời: Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: ...