Home » Chính sách giáo dục » Hỏi-đáp

Hỏi-đáp

(GDTĐ) – * Hỏi: Tôi là Phan Hồ Thu Lam (phanhothulam@gmail.com), hiện là nhân viên kế toán của Trường Mẫu giáo công lập Sao Biển, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Đã ký hợp đồng không xác định thời hạn với UBND huyện Núi Thành kể từ năm 2007. Trường chúng tôi là một trong những xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng chính sách Nghị định 116/2010/TTg-CP kể từ ngày 1/3/2011.

Tôi được hưởng chế độ của Nghị định 116 trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2011 đến 31/6/2012 là huyện cắt ngang chế độ không cho tôi tiếp tục hưởng chế độ này nữa. Trong khi các đồng nghiệp, kể cả nhân viên bảo vệ trường vẫn được hưởng chế độ bình thường. Lý do huyện giải thích tôi là nhân viên được ký hợp đồng lao động căn cứ theo Quyết định số 81/2005/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam không thuộc diện được hưởng chế độ này. Xin hỏi quý báo tôi có tiếp tục được hưởng chế độ này nữa không?


Cô và trò
 

* Trả lời:

Theo Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng áp dụng Nghị định này là: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 /12 /2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Với quy định trên, nếu trường bạn đang công nằm trên địa bàn được Nhà nước công nhận là vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Theo thư bạn viết, hiện nay bạn đang bị cắt các chế độ phụ cấp theo Nghị định này, nên bạn cần kiến nghị với nhà trường, phòng Nội vụ để được giải đáp thỏa đáng.

Sỹ Điền

Bình luận bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Thời hạn luân chuyển nhà giáo đến công tác tại vùng khó

Tuy nhiên hiệu trưởng nhà trường không nhận và nói trường đã đủ định biên ...