Home » Chính sách giáo dục » Không ép học sinh chọn phần mềm tiếng Anh bổ trợ

Không ép học sinh chọn phần mềm tiếng Anh bổ trợ

Bên cạnh đó, phần mềm được lựa chọn phải phải phù hợp với điều kiện người học (chi phí hợp lý, phương tiện để học…) và phù hợp với nội dung, phân phối chương trình tiếng Anh tiểu học.

Sở này cũng yêu cầu các trường khai thác tối đa điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có trong việc tổ chức dạy học các phần mềm tiếng Anh, tránh đầu tư lãng phí, kém hiệu quả

Đồng thời, phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà cung cấp phần mềm và nhà trường trong việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên về việc sử dụng phần mềm, quản lý quá trình kiểm tra đánh giá cũng như hỗ trợ về việc chuyển giao kỹ thuật.

Thường xuyên quản lý, thăm lớp, dự giờ theo dõi việc thực hiện các phần mềm tại đơn vị để kịp thời đóng góp ý kiến, trao đổi với các đối tác góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.

Bình luận bài viết

x

Check Also

Thời hạn luân chuyển nhà giáo đến công tác tại vùng khó

Tuy nhiên hiệu trưởng nhà trường không nhận và nói trường đã đủ định biên ...