Home » Chính sách giáo dục » Không thực hiện nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp

Không thực hiện nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp

Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ 1/1/2012. Từ năm 2012 – 2014. bà Nhung được Chủ tịch UBND thị xã, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và danh hiệu thi đua.

Thành tích cao nhất là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình năm 2013, với thành tích đó bà Nhung được quyết định nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng lên bậc 7, hệ số 4,32, hưởng lương từ ngày 1/4/2014. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ 1/4/2014.

Ngày 27/1/2015, bà Nhung tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen. Bà Nhung hỏi, đợt 1 năm 2016 bà có được xét nâng bậc lương trước thời hạn lên bậc 9 (trước 9 tháng) hay không?

* Trả lời:

Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013 thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực thi hành.

Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên, nếu có đủ các điều kiện sau:

– Phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức (đối với cán bộ, công chức).

Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với viên chức và người lao động.

– Đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Trường hợp bà Bùi Thị Mỹ Nhung đã được nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn năm 2012 – 2014, từ bậc 6 hệ số lương 3,99, ngạch giáo viên trung học cơ sở chính, lên bậc 7 hệ số lương 4,32, ngạch giáo viên trung học cơ sở chính.Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ 1/4/2014.

Đến ngày 27/1/2015 bà Nhung tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (thành tích trong công tác này của bà Nhung được ký sau ngày 1/1/2015 được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau).

Theo quy chế của đơn vị nơi bà Nhung công tác, thành tích được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen được xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng, nhưng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch, nên bà Nhung chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 7 lên bậc 8 ngạch giáo viên trung học cơ sở chính từ ngày 1/4/2017 sau khi đã đủ 36 tháng giữ bậc 7. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 1/4/2017.

Đến ngày 1/7/2019 (sau đủ 27 tháng giữ bậc 8), nếu bà Nhung đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở ngạch giáo viên trung học cơ sở chính thì thành tích công tác của bà Nhung trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2014 đến ngày 1/4/2020 (trong đó có thành tích được tặng Bằng khen ngày 27/1/2015) được tính để xét nâng bậc lương lên bậc 9

Bình luận bài viết

x

Check Also

Thời hạn luân chuyển nhà giáo đến công tác tại vùng khó

Tuy nhiên hiệu trưởng nhà trường không nhận và nói trường đã đủ định biên ...