Home » Chính sách giáo dục » Phụ cấp tổ trưởng được dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH

Phụ cấp tổ trưởng được dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH

* Trả lời:

Theo Phần IV Thông tư số: 33/2005/TT-BGDĐT ngày 8/12/2005 của Bộ GDĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập, Hiệu trưởng các trường THCS sẽ được phụ cấp là 0,55 đối với trường hạng I; 0,45 đối với trường hạng II và 0,35 đối với trường hạng III.

Còn đối với Hiệu phó sẽ được hưởng hệ số phụ cấp là 0,45 đối với trường hạng I; 0,35 đối với trường hạng II và 0,25 đối với trường hạng III. Riêng đối với các trường chuyên biệt của huyện sẽ được hưởng phụ cấp như trường hạng I.

Hệ số và cách tính phụ cấp đối với giáo viên kiêm Tổ trưởng chuyên môn và tương đương (không phân biệt hạng trường) là 0,20.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Khoản 2 Phần IV Thông tư trên).

Như vậy, phụ cấp của tổ trưởng tổ chuyên môn trong các trường học được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Bình luận bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Thời hạn luân chuyển nhà giáo đến công tác tại vùng khó

Tuy nhiên hiệu trưởng nhà trường không nhận và nói trường đã đủ định biên ...