Home » Thi - Tuyển sinh » Gợi ý giải đề thi môn Hóa khối A 2014

Gợi ý giải đề thi môn Hóa khối A 2014

1A, 2B, 3B, 4D, 5B, 6C, 7C, 8D, 9C, 10B, 11A, 12A, 13C, 14D, 15B, 16A, 17A, 18B, 19B, 20B, 21D, 22C, 23B, 24B, 25D, 26D, 27A, 28D, 29A, 30A, 31D, 32C, 33C, 34A, 35D, 36B, 37A, 38D, 39C, 40C, 41D, 42B, 43D,44B, 45A, 46B, 47A, 48C, 49A, 50C.  

Gợi ý lời giải môn Hóa (mã 973), do các thủ khoa đại học thuộc GSTT GROUP thực hiện:

1

B

6

C

11

A

16

D

21

D

26

C

31

A

36

C

41

C

46

A

2

B

7

A

12

D

17

B

22

D

27

A

32

C

37

C

42

B

47

B

3

B

8

B

13

B

18

C

23

C

28

D

33

A

38

D

43

D

48

C

4

A

9

B

14

C

19

D

24

A

29

D

34

B

39

A

44

C

49

A

5

B

10

A

15

D

20

A

25

B

30

D

35

C

40

D

45

A

50

C

Bình luận bài viết

x

Check Also

Ngành Kỹ thuật xây dựng Trường đại học Xây dựng

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển     Chỉ tiêu tuyển sinh: 400       Tổ ...