Home » Thi - Tuyển sinh » Hộp Thư Tuyển Sinh » Ngành Kỹ thuật xây dựng Trường đại học Xây dựng

Ngành Kỹ thuật xây dựng Trường đại học Xây dựng

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển

    Chỉ tiêu tuyển sinh: 400  

    Tổ hợp môn xét tuyển

    Tổ hợp 1: A00: Toán, Vật lý, Hóa học

    Tổ hợp 2: A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

    Tổ hợp 3: D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2. Giới thiệu ngành đào tạo, thời gian đào tạo, cấp bằng

2.1. Giới thiệu ngành

Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhanh trong bối cảnh toàn cầu hóa, có nhu cầu rất lớn về xây dựng hạ tầng cơ sở và đô thị, đòi hỏi một đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao cũng như khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học thành thạo.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, kỹ năng cá nhân và thái độ hành nghề chuyên nghiệp để có thể đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng trong thời đại mới. Bằng việc tiếp cận phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO (Hình thành ý tưởng – Conceive;  Thiết kế ý tưởng – Design; Thực hiện – Implement và Vận hành – Operate), các môn học của chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng tích hợp việc giảng dạy kiến thức với thực hành kỹ năng, thái độ đạo đức nghề nghiệp bằng các phương pháp dạy và học chủ động, sáng tạo, lồng ghép các trải nghiệm nghề nghiệp thực tế nhằm mục đích hướng nghiệp, cũng như tạo ra sự hứng thú cho sinh viên.

2.2. Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

2.3. Cấp bằng: Kỹ sư, ngành Kỹ thuật xây dựng  

3. Kiến thức, kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp

– Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có các kiến thức cơ sở về ngành kỹ thuật xây dựng, các nguyên lý cơ bản về cơ học, kiến trúc, vật liệu, hệ thống kỹ thuật công trình và công nghệ kỹ thuật xây dựng.

– Được trang bị kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực, cụ thể:

+ Kết cấu công trình xây dựng: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, trong đó bao gồm cả các công trình đặc biệt như tháp, trụ, bể chứa, công trình cầu, công trình ngầm, cũng như tất cả các loại hình kết cấu công trình khác;

+ Công nghệ kỹ thuật xây dựng: Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình, thiết kế công nghệ và tổ chức thi công xây dựng công trình, phân tích kinh tế, quản lý, tổ chức, chỉ đạo thi công và quản lý khai thác các công trình xây dựng; 

+ Địa kỹ thuật công trình và kỹ thuật địa môi trường: Thiết kế, giám sát, quản lý trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường; 

+ Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học: Có năng lực phân tích, đánh giá, thiết kế và thực hiện các công tác kỹ thuật trắc địa và Địa tin học, trắc địa xây dựng, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa lý vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội; 

+ Kỹ thuật công trình thủy: Thiết kế, thi công, giám sát, quản lý về các lĩnh vực xây dựng, giao thông đường thủy, thủy lợi, nông nghiệp, công trình biển và các ngành, lĩnh vực kinh tế khác; 

+ Kỹ thuật công trình năng lượng: Thiết kế, thi công, giám sát, quản lý khai thác vận hành các công trình năng lượng truyền thống và năng lượng mới; 

+ Kỹ thuật công trình biển: Thiết kế, thi công, quản lý dự án các công trình dầu khí, các công trình ven bờ, ven đảo; 

+ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: Thiết kế, giám sát, quản lý các lĩnh vực có liên quan đến kỹ thuật hạ tầng giao thông vận tải, kỹ thuật hạ tầng đô thị và nông thôn. 

Từ các lĩnh vực kiến thức chuyên sâu đó, sinh viên có đủ năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai thiết kế và thi công các công trình xây dựng.

– Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm, đảm bảo làm việc hiệu quả trong bối cảnh xã hội năng động, môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

– Có hiểu biết về kinh tế, xã hội và pháp luật phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có khả năng thực hiện đạo đức nghề nghiệp, học tập suốt đời để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

– Có khả năng tiếp tục phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật xây dựng.

4. Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập

– Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng có nhiều cơ hội đạt được các học bổng từ các cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

– Được hỗ trợ để tham gia thực tập có lương trong quá trình học tập, sau đó có thể được doanh nghiệp tiếp nhận làm việc nếu quá trình thực tập được đánh giá tốt.

– Được cấp học bổng đi học tập trao đổi sinh viên quốc tế trong quá trình học tập.

– Được xét cấp học bổng học tiếp ở bậc Sau đại học Trường Đại học Xây dựng sau khi tốt nghiệp đại học.

5. Cơ hội việc làm

– Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng có thể làm việc sâu và rộng trong tất cả các lĩnh vực xây dựng với tư cách kỹ sư tư vấn thiết kế, kỹ sư tư vấn giám sát, thi công và quản lý trong các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, môi trường, kỹ thuật hạ tầng đô thị và nông thôn, hạ tầng giao thông vận tải, công trình thủy, thủy lợi, công trình biển, công trình dầu khí, công trình năng lượng…

– Ngoài ra, các kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng cũng có thể làm việc với tư cách cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ tại các viện nghiên cứu; Cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đại học.

– Trường Đại học Xây dựng có một hệ thống các đối tác chiến lược là các Công ty tư vấn thiết kế, Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, môi trường. Với thương hiệu đào tạo của Nhà trường, sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà tuyển dụng.

6. Cơ hội học tập bậc sau đại học

– Có thể học song bằng, bằng 2 chính quy các ngành/chuyên ngành khác tại Trường hoặc các trường khối kỹ thuật.

– Có thể học sau đại học hầu hết các ngành/chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng cũng như các trường đại học trong và ngoài nước.

– Nhiều cơ hội đi du học theo chương trình hợp tác đào tạo của Trường Đại học Xây Dựng. Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

7. Liên hệ:  Tổ tuyển sinh – Phòng Đào tạo

                    Địa chỉ : P.304 nhà A1 – Trường Đại học Xây dựng 

                    Điện thoại: (024) 38 694 711; Hotline: 0869 071 382.

                    Website: http//tuyensinh.nuce.edu.vn            

Một số hình ảnh hoạt động

                                                                                 Công trình bến cảng                 Công trình cảng và đê chắn sóng

Công trình năng lượng gió                 Hồ chứa nước                             Đập dâng

Bình luận bài viết

x

Check Also

Hướng dẫn tạo bài giảng trực tuyến dành cho giáo viên

Dưới đây là hướng dẫn tạo bài giảng trực tuyến dành cho giáo viên. I. ...