Trường Đại học Mỏ

Cụ thể danh sách nhóm ngành/ ngành và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển như sau:

Mãnhóm ngành

Tên nhóm ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Điểm nộp hồ sơ

Tiêu chí phụ

DH101

Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật Địa vật lý.

120

A00, A01

≥ 17.00

Toán

DH102

Công nghệ kỹ thuật hóa học.

40

A00, A01, D01

≥ 17.00

Toán

DH103

Kỹ thuật địa chất.

60

A00, A01, A04, A06

≥ 15.50

Toán

DH104

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ.

60

A00, A01, C01, D01

≥ 15.50

Toán

DH105

Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng.

120

A00, A01, D01

≥ 15.50

Toán

DH106

Công nghệ thông tin.

100

A00, A01, D01

≥ 16.50

Toán

DH107

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử.

80

A00, A01

≥ 17.00

Toán

DH108

Kỹ thuật cơ khí.

50

A00, A01

≥ 15.50

Toán

DH109

Kỹ thuật công trình xây dựng.

100

A00, A01

≥ 15.50

Toán

DH110

Kỹ thuật môi trường.

70

A00, A01, B00

≥ 15.50

Toán

DH111

Quản trị kinh doanh; Kế toán.

300

A00, A01, D01

≥ 16.00

Toán

DH113

Quản lý đất đai.

110

A00, A01, B00, D01

≥ 15.50

Toán

DH301

Kỹ thuật dầu khí; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử.

100

A00, A01, D01

≥ 15.50

Toán

TT102

Công nghệ kỹ thuật hóa học – Chương trình tiên tiến.

20

A00, A01, D01

≥ 16.00

Toán

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ  ngày 8/8/2017 đến ngày 17/8/2017.

Trường công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 18/8/2017; thí sinh xác nhận nhập học đến hết 17h00 ngày 25/8/2017; làm thủ tục nhập học từ 8h00 ngày 28/8/2017.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*