Home » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu lần 1 (thực hiện từ 27/8/2018)

Thời khóa biểu lần 1 (thực hiện từ 27/8/2018)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/TKB-SỐ-1.xls”]

Bình luận bài viết

x

Check Also

Thời khoá biểu số 3 (thực hiện từ 8/10)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/TKB_SỐ_3.xls”] Bình luận bài viết