Home » Thời khóa biểu » Thời khoá biểu số 3 (thực hiện từ 8/10)

Thời khoá biểu số 3 (thực hiện từ 8/10)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/TKB_SỐ_3.xls”]

Bình luận bài viết

x

Check Also

Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ ngày 16/9/2018)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/TKB-SỐ-2.xls”] Bình luận bài viết