Nguyên tắc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông

Niềm vui của học sinh ở huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh trong ngày nhận sách chuẩn bị năm học mới. Ảnh: gdtd.vn
Niềm vui của học sinh huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) trong ngày nhận sách chuẩn bị năm học mới. Ảnh: gdtd.vn

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*