Home » Thông báo » Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự đồng hành của Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Hưởng ứng với cuộc thi này, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn thông báo đến cán bộ giáo viên và học sinh thông tin về cuộc thi như sau:

I. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi

1. Đối tượng dự thi: Chia thành 3 bảng

 • Bảng A dành cho học sinh phổ thông
 • Bảng B dành cho sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài
 • Bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh viên (không thuộc đối tượng dự thi ở bảng A, bảng B và có độ tuổi dưới 35).

2. Nội dung:

 • Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
 • Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-2021), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3. Cách thức đăng ký và hình thức thi:

3.1. Cách thức đăng ký

3.2. Hình thức thi

Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi (từ vòng loại đến vòng chung kết).

3.2.1.  Vòng loại (gồm 4 tuần thi)

 • Vòng loại gồm có 04 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 04 lần/tuần thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi tuần thi.
 • Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.
 • Kết thúc vòng loại, điểm của thí sinh là tổng điểm của 04 tuần thi (xét theo điểm thi và thời gian thi được ghi nhận mỗi tuần thi) là tiêu chí lựa chọn thí sinh được tham dự Vòng Bán kết, cụ thể: Mỗi cơ sở đào tạo chọn tối đa 05 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham dự Vòng thi bán kết (điểm thi tối thiểu của mỗi tuần thi là 150 điểm).

3.2.2. Vòng thi bán kết 

 • Cách thức tổ chức thi Vòng Bán kết: Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Thí sinh được quyền thi tối đa 02 lần. Lần thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh.
 • Kết thúc thi Vòng Bán kết, Ban Tổ chức lấy tổng số 50 thí sinh sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp (mỗi cơ sở đào tạo chỉ chọn 01 thí sinh có điểm thi cao nhất, thời gian thi ngắn nhất vào thi Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc).

3.2.3. Vòng chung kết 

 • Cách thức tổ chức thi Vòng Chung kết: Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Thí sinh chỉ được quyền thi 01 lần. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh.
 • Kết thúc thi Vòng Chung kết, căn cứ kết quả thi của thí sinh, Ban tổ chức sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp và xét giải cho các bảng thi.

II. Thời gian tổ chức Cuộc thi và các vòng thi

1. Thời gian thi: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 28/11/2021

2. Các vòng thi:

2.1. Vòng loại: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.

 • Tuần 1: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 19/9/2021.
 • Tuần 2: Từ 09h00 ngày 27/9/2021 đến 22h00 ngày 03/10/2021.
 • Tuần 3: Từ 09h00 ngày 11/10/2021 đến 22h00 ngày 17/10/2021.
 • Tuần 4: Từ 09h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.

Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ sáu của tuần kế tiếp.

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào 09h00 ngày 05/11/2021.

2.2. Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 08/11/2021 đến 22h00 ngày 14/11/2021.

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00 ngày 19/11/2021.

2.3. Vòng Chung kết: Từ 09h00 đến 22h00 ngày 28/11/2021.

Công bố kết quả xét các giải cá nhân của các bảng thi vào 09h00 ngày 30/11/2021.

III. Giải thưởng:

1. Giải cá nhân (dành cho 03 bảng)

1.1. Ban tổ chức sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm xem xét và tổ chức khen thưởng cho thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất (tính giá trị đến phần trăm giây).

– Hình thức khen thưởng: Trao giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật (bao gồm chịu trách nhiệm về kinh phí nếu có), cụ thể như sau:

– Ban tổ chức cuộc thi Trung ương sẽ báo cáo trình lãnh đạo Bộ xem xét lựa chọn các cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi để có hình thức tuyên dương, khen thưởng phù hợp (Ban tổ chức sẽ thông báo sau).

1.2. Giải thưởng tuần, Vòng loại, Vòng bán kết:

 1. a) Giải thưởng tuần: Mỗi tuần thi sẽ trao 10 giải (mỗi bảng thi) cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất trong tuần (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba), mỗi cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo chỉ được chọn 01 thí sinh kết quả cao nhất.
 2. b) Giải thưởng Vòng loại: Trao 30 giải/bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư).
 3. c) Giải thưởng Vòng Bán kết: Trao 30 giải/bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư).
 4. d) Giải thưởng Vòng Chung kết: Trao mỗi bảng 30 giải, cụ thể như sau:
 • 01 giải nhất và 03 giải nhì
 • 06 giải ba và 20 giải tư

1.3. Cách thức xét giải Vòng loại, Vòng Bán kết:

Chọn 30 thí sinh có kết quả thi cao nhất, theo nguyên tắc mỗi cơ sở đào tạo chỉ lấy 01 thí sinh có kết quả thi cao nhất.

1.4. Cách thức xét giải Vòng chung kết

Xét kết quả thi của thí sinh từ cao xuống thấp và xét theo cơ cấu giải đã được quy định tại khoản d mục 1.2 của Thể lệ này

2. Giải tập thể

Ban tổ chức Cuộc thi Trung ương xem xét lựa chọn tập thể có thành tích trong việc triển khai tổ chức tốt cuộc thi trình báo cáo Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có hình thức khen thưởng phù hợp theo quy định.

Bình luận bài viết

76 comments

 1. Pingback: Est-ce qu'un couple peut durer sans faire l'amour sildenafil teva 100 mg

 2. Pingback: Pourquoi mon fils adulte me rejette: cialis professional

 3. Pingback: Feeling cold immediately after eating, particularly meals that are not calorie-dense, may indicate thyroid deficiency | synthroid 100 mg

 4. Pingback: How does cholesterol affect the development of heart disease: buy lipitor 10 mg

 5. Pingback: What herbs can cure infection?

 6. Pingback: What vitamins are hard on your liver?

 7. Pingback: Can a bacterial infection clear up by itself?

 8. Pingback: Can an infection come back after antibiotics?

 9. Pingback: Est-ce qu'un homme quitte sa femme pour sa maitresse prix cialis pharmacie

 10. Pingback: Quelle est la position pour avoir une fille levitra forum

 11. Pingback: Quelle est l'influence de la famille | commander cialis en belgique

 12. Pingback: Quels sont les trois fonctions de la famille viagra effet

 13. Pingback: How can I stop impotence vidalista 40 mg for sale

 14. Pingback: How do you fix erectile dysfunction

 15. Pingback: What causes weak legs and loss of balance black cialis pills

 16. Pingback: Changes in the body's response to cold stimuli, such as prolonged vasoconstriction or delayed rewarming, can contribute to feeling cold in individuals with thyroid-related cold intolerance?

 17. Pingback: Decreased tolerance to cold weather and a preference for warm environments can be associated with thyroid deficiency?

 18. Pingback: Can herbal remedies, such as chasteberry or maca, promote ovulation?

 19. Pingback: How does the presence of fibroids in the uterus affect ovulation?

 20. Pingback: Can a woman's ovulation be affected by changes in environmental noise levels or disturbances?

 21. Pingback: Can cholesterol levels be reduced by consuming angelica root or licorice root

 22. Pingback: Does cholesterol impact the formation of kidney stones

 23. Pingback: How do you determine the quality of a medicine - pfizer viagra pills

 24. Pingback: What do men do when in love - where to Buy Priligy

 25. Pingback: What is the most harmful parasite to humans?

 26. Pingback: How long is a course of antibiotics?

 27. Pingback: Est-ce qu'un bebe ressent l'amour - viagra generique

 28. Pingback: What happens if you use albuterol everyday - ventolin inhaler side effects

 29. Pingback: Clinical expertise guides treatment plans Buy Nolvadex online

 30. Pingback: Can I take ibuprofen with antibiotics - cefadroxil 500 mg dosage

 31. Pingback: How can I check my sperm count at home - levitra canada

 32. Pingback: What to avoid while on antibiotics amox-clav 875 125 mg

 33. Pingback: What over the counter medications are available for muscle pain relief | is there a over the counter viagra

 34. Pingback: order fildena 50mg for sale - What keeps your prostate healthy

 35. Pingback: plaquenil cost in india | Is it better to drink apple cider vinegar in the morning or at night

 36. Pingback: Stromectol online brighter tomorrow

 37. Pingback: What breaks up chest congestion | what is the difference between a proventil inhaler and a ventolin inhaler?

 38. Pingback: Medications and Postpartum Wellness: Nurturing New Mothers - does lemon juice counter act medication

 39. Pingback: How do you fix a parasitic infection - plaquenil 200 mg tablet nedir

 40. Pingback: How many babies can a man produce in a day - vardenafil tablet

 41. Pingback: What should you not do while taking antibiotics - buy hydroxychloroquine 200 mg

 42. Pingback: What are red flags on controlled substance prescriptions

 43. Pingback: Can antibiotics cause anxiety?

 44. Pingback: What are the symptoms of mold in your body order stromectol 12mg?

 45. Pingback: How do I heal my gut stromectol for sale?

 46. Pingback: What is the best drink to flush your liver?

 47. Pingback: Does a fatty liver go away stromectol 3mg scabies?

 48. Pingback: How do I know if my liver is repairing stromectol 3mg tablets dosage?

 49. Pingback: How can you tell if your body is fighting an infection stromectol 3mg pills?

 50. Pingback: Can antibiotics be used for neonatal infections ivermectin chickens?

 51. Pingback: Can antibiotics cause a stroke ivermectin cost?

 52. Pingback: Why are beets good for your liver buy stromectol 6mg online?

 53. Pingback: Can antibiotics be used for cystic fibrosis stromectol buy online?

 54. Pingback: Can bacterial diseases be transmitted through animal bites stromectol?

 55. Pingback: What are the two main types of asthma inhalers symbicort inhaler emc?

 56. Pingback: What are the 4 triggers of asthma is an albuterol inhaler used for emphysema and asthma or just for asthma?

 57. Pingback: What are the side effects of taking too much albuterol?

 58. Pingback: What does an allergic cough sound like?

 59. Pingback: What can I take instead of steroids for a cough buy albuterol inhaler?

 60. Pingback: canadian pharmacies mail order surrey bc?

 61. Pingback: rx plus pharmacy sanford fl?

 62. Pingback: Should you worry about Prop 65 warning?

 63. Pingback: Can I eat yogurt while taking antibiotics Azithromycin 250mg tab?

 64. Pingback: How do you set a girl?

 65. Pingback: How many steps should a 65 year old man take each day??

 66. Pingback: How do I spoil my man Tadalafil cost??

 67. Pingback: What is true love between a man and a woman??

 68. Pingback: Is sperm only in male??

 69. Pingback: How do you kiss while sitting on him??

 70. Pingback: How can you make a man love you forever??

 71. Pingback: How do I text romantic??

 72. Pingback: Which fruit is best for sperm??

 73. Pingback: The starting dose for Priligy is typically 30 mg, which can be increased to 60 mg if necessary.?

 74. Pingback: It may interact with these medications and can cause serious side effects.?

 75. Pingback: Can antibiotics be used for tonsillitis??

 76. Pingback: Does bacterial vaginosis smell??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ngoại khóa “Tuyên truyền phổ biến pháp luật”

Sáng thứ 2 ngày 09/5, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn phối hợp với Công an ...