LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (29/8 – 4/9/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HÀ

Đoàn TN: ĐC CHƯƠNG

Lớp trực: 12A1 (Thầy: BÙ ĐỨC THUẬN)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
4/9/2017
Chào cờ
Học nội quy
Thứ 3
5/9/2017
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Thứ 4
6/9/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỘI NGHỊ CHI BỘ BỔ SUNG KH (14h)
Thứ 5
7/9/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
Thứ 6
8/9/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
Thứ 7
9/9/2017
SH tự chọn
HỌC VĂN HÓA
BAN TTND LÀM VIỆC
CN
10/9/2016
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*