LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (29/8 – 4/9/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HÀ

Đoàn TN: ĐC CHƯƠNG

Lớp trực: 12A1 (Thầy: BÙ ĐỨC THUẬN)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ/ ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2
29/8/2016
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
– HỘI NGHỊ CHI BỘ BỔ SUNG KH (14h)
– HỌP BCH CĐ MỞ RỘNG (16h30)
Thứ 3
30/8/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HS KHỐI 10 CHỤP ẢNH: 10A1->10A7
– Kiểm tra nội bộ trường học; thanh tra kiểm tra
– Lao động 12A2->12A7
Thứ 4
31/8/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HS KHỐI 10 CHỤP ẢNH: 10A8->10A13
– Kiểm tra nội bộ trường học; thanh tra kiểm tra
– Lao động 12A8->12A13
Thứ 5
1/9/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
Thứ 6
2/9/2016
NGHỈ LỄ 2/9
Thứ 7
3/9/2016
SH tự chọn
HỌC VĂN HÓA
– HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
CN
4/9/2016
– LỚP TRỰC 12A1, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRANG TRÍ KHAI GIẢNG
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*