LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (5/9 – 11/9/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HƯƠNG

Đoàn TN: ĐC TẤN

Lớp trực: 12A2 (Cô: MINH HẰNG)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ ngày Sáng Chiều
Thứ 2
5/9/2016
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Thứ 3
6/9/2016
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
– HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG (14h30)
Thứ 4
7/9/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– HỌP BCHCĐ MỞ RỘNG (14h30)
Thứ 5
8/9/2016
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Thứ 6
9/9/2016
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
HỌC BÙ THỜI KHÓA BIỂU SÁNG THỨ 5 (8/8/2016)(Từ 14h)
Thứ 7
10/9/2016
SH tự chọn
HỌC VĂN HÓA
CN
11/9/2016
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*