LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (5/9 – 11/9/2016)

Giám hiệu trực: ĐC HƯƠNG

Đoàn TN: ĐC TẤN

Lớp trực: 12A2 (Cô: MINH HẰNG)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ ngày Sáng Chiều
Thứ 2
11/9/2017
Chào cờ
HỌC VĂN HÓA
(Thời khóa biểu mới)
– Hội ý tổ trưởng (14h15)
– Họp tổ chuyên môn (14h30)
Thứ 3
12/9/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
Lao động: 12A3; 12A7->12A11
Thứ 4
13/9/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
– Bàn giao cơ sở vật chất các lớp
– Lao động: 12A1; 12A5; 12A11->12A13
Thứ 5
14/9/2017
Tập hát
HỌC VĂN HÓA
HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ NGLL K10
Thứ 6
15/9/2017
Thảo luận học tập
HỌC VĂN HÓA
(Duyệt sĩ số các lớp)
HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ NGLL K11
Thứ 7
16/9/2017
SH tự chọn
HỌC VĂN HÓA
HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ NGLL K12
CN
17/9/2017
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*