MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CUỘC HỌP BÀN KẾ HOẠCH LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

  • Ban Giám hiệu, Chi uỷ họp với các Thầy, Cô giáo nguyên là lãnh đạo trường, các Thầy, Cô giáo giảng dạy nhiều năm tại trường nay đã nghỉ hưu để bàn kế hoạch lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường.

IMG_5712

IMG_5713

IMG_5722

FullSizeRender_1

FullSizeRender_7

IMG_5710

FullSizeRender_8

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*