Home » Tin giáo dục » Đề án thí điểm hệ trung học cơ sở chuyên Hà Nội – Amsterdam hết hạn từ 2013

Đề án thí điểm hệ trung học cơ sở chuyên Hà Nội – Amsterdam hết hạn từ 2013

Ngày 29/09/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 5029/QĐ-UBND xét đề nghị của Liên sở: Giáo dục và Đào tạo – Tài chính – Nội vụ – Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7139/LS: GD&ĐT-TC-NV-KH&ĐT ngày 17/8/2009, của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 9126/TTr-SGD&ĐT ngày 24/9/2009, quyết định:

Điều 1. Cho phép Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam thí điểm thực hiện hệ trung học cơ sở đào tạo trình độ cao, chất lượng cao và đào tạo nguồn học sinh chuyên.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan hướng dẫn trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam thực hiện đảm bảo đúng quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra…

Phụ huynh có con thi vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam xem thông báo, ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: website nhà trường.

Tại tờ trình số 7139/LS:GD&ĐT-TC-NV-KH&ĐT ngày 17/8/2009, liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Tài chính – Nội vụ – Kế hoạch và Đầu tư đã trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chính thức đề án thí điểm hệ trung học cơ sở đào tạo trình độ cao, chất lượng cao và đào tạo nguồn học sinh chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam với một số nội dung chủ yếu sau:

1/ Cho phép thực hiện thí điểm hệ trung học cơ sở đào tạo trình độ cao, chất lượng cao và đào tạo nguồn học sinh chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam. Thời gian thí điểm từ năm học 2009-2010 đến hết năm học 2012-2013.

2/ Chỉ tiêu đào tạo: chỉ tiêu tuyển mới hàng năm là 200 học sinh…

Như vậy, có thể thấy đến hết năm học 2012-2013, đề án thí điểm hệ trung học cơ sở theo hướng đào tạo trình độ cao, chất lượng cao tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam đã hết hạn theo Quyết định 5029/QĐ-UBND phê duyệt theo tờ trình liên sở số 7139/LS: GD&ĐT-TC-NV-KH&ĐT.

Tuy nhiên, từ năm học 2013-2014 đến năm học 2020-2021, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam tiếp tục tuyển sinh mới lớp 6 và đào tạo bậc trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có biết đề án đã hết hạn?

Tại tờ trình số 9126/TTr-SGD&ĐT ngày 24/9/2009 do Giám đốc sở Nguyễn Hữu Độ ký, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cam kết “sẽ tiến hành công tác kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng mục tiêu của đề án và định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố.

Kính trình UBND Thành phố cho phép hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam được thí điểm thực hiện mô hình cung ứng dịch vụ trình độ chất lượng cao và ra quyết định để làm cơ sở cho sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội giao trách nhiệm, hướng dẫn trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam thí điểm đề án thành công”.

Ảnh chụp một phần Tờ trình 9126/TTr-SGD&ĐT ngày 24/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Độ làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội từ 2008-2017, từ 2017 đến nay là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại đề án Xây dựng thí điểm hệ trung học cơ sở theo hướng đào tạo trình độ, chất lượng cao và đào tạo nguồn học sinh chuyên tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam do Hiệu trưởng Phạm Văn Đại ký ngày 28/7/2009, trang số 20, phần Tuyển sinh thuộc mục 7. Lộ trình thực hiện, viết:

“Đề án được triển khai từ lớp 6 năm học 2009-2010. Sau mỗi năm nhà trường sẽ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để sau 3 năm sẽ có một đề án hoàn chỉnh thực hiện cho toàn bộ hệ THCS tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam để phát triển lâu dài”

Được biết năm 2011 ông Phạm Văn Đại là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiêm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam [1], năm 2018 ông Đại tiếp tục được bổ nhiệm lại làm Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định [2], hiện ông Đại đang là Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ngày 19/5/2020, ông Phạm Văn Đại ký văn bản số 1523/SGDĐT-QLT về việc tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2020-2021 với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 trường này là 4 lớp (khoảng 180 học sinh). [3]

Năm học 2021-2022, ngày 23/4 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức xác nhận thông dừng tuyển sinh lớp 6 song bằng do đề án thí điểm hết hạn tuyển sinh mới [4], trước đó ngày 13/4/2021 ông Phạm Văn Đại ký văn bản 1199/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022.

Trang 5, trang 6 văn bản 1199/SGDĐT-QLT hướng dẫn: “Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambrdige tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”: thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực và căn cứ vào ĐTS để tuyển sinh…

…Sở GDĐT sẽ có văn bản riêng để hướng dẫn chi tiết.” [5]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://hn-ams.edu.vn/content/phong-van-thay-hieu-truong-nhan-dip-dau-nam-hoc

[2]https://hanoi.gov.vn/huong_toi_dai_hoi_dang/-/hn/FJNMlsYREDd4/3/2816064/26/trao-quyet-inh-bo-nhiem-va-bo-nhiem-lai-mot-so-lanh-ao-so-nganh.html;jsessionid=UG1rVX98+xw05ZzunnBzmJNw.app2

[3]https://hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-dau-cap/huong-dan-tuyen-sinh-vao-lop-6-chuong-trinh-thi-diem-dao-tao-song-bang-va-lop-6-cm987-11317.aspx

[4]https://m.hanoi.gov.vn/web/guest/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/7320/2844865/nam-hoc-2021-2022-ha-noi-dung-tuyen-sinh-song-bang-theo-ung-tien-o-cua-e-an.html

[5]http://hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-dau-cap/huong-dan-tuyen-sinh-vao-cac-truong-mam-non-lop-1-lop-6-nam-hoc-2021-2022-c987-12090.aspx

Thanh Hà

Bình luận bài viết

x

Check Also

Ngoại khóa “Tuyên truyền phổ biến pháp luật”

Sáng thứ 2 ngày 09/5, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn phối hợp với Công an ...