Home » Văn bản - Công văn » Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

[gview file=”https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2439/4095_BGDDT_CNTT.PDF”]

Bình luận bài viết

2 comments

  1. ad cho em hỏi môn Tin học 11 trường Nguyễn Xuân Ôn hiện đang học lập trình vôa ngôn ngữ Pascal hay C++ ạ?

  2. ad cho em hỏi môn Tin học 11 trường Nguyễn Xuân Ôn là học ngôn ngữ Pascal hay C++ ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3712_BGDDT_CSVC.pdf”] Bình luận bài viết