Home » Văn bản - Công văn » Về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3712_BGDDT_CSVC.pdf”]

Bình luận bài viết

[gview file="https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3712_BGDDT_CSVC.pdf"]

Review Overview

User Rating: Be the first one !
x

Check Also

Về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3403-GDCTHSSV-BGDĐT.pdf”] Bình luận bài viết